සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD085-18
සාසනය තුල වන්දනාව සහ ගුණමහත්වය.
රහත් මෙහෙනින් වහන්සේ නමක් සාමනේර භික්ෂූන් වහන්සෙ නමකට වැදිය යුතුද? එසේම සෝවන් සකෘදාගාමි අනිගාමී මගඵල ලැබු ගිහි පිං වතුන් සාමනේර භික්ෂූන් වැදීම සුදුසුද?
20:28
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව