සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD085-21
උපේක්ෂා වේදනාව අවිද්‍යා අනුෂය
නොදුක් නොසුව වේදනාවන් අවිද්‍යා අනුෂය හට ගැනීමට හේතු වෙනවාද?
04:29
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව