සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD085-23
පිරිත් දේශනාවකදී පිලිපැදිය යුතු වත් පිලිවෙත්.
පිරිත් දේශනාවක් කරන විට පිලිපැදිය යුතු වත් පිලිවෙත් මෙනවාද?
18:14
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව