සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD086-02
භාවනාවේදී බාධක ජය ගැනීම.
මම මාස දෙකක පටන් මෛත්‍රී භාවනාව චේතෝ විමුකති ක්‍රමයට වඩා ගෙන යමි. කර්මස්ථානය වඩාගෙන යන විට ශරීරය අධික ලෙස ගැස්සීමට ලක්වෙ. සමහර අවස්ථාවල කරමස්ථානය වැඩීමට අපහසු වන පරිදි පවා ශරීරය උඩ විසිවීමට පටන් ගනි. මෙයට කුමක් කල යුතුද?
24:28
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව