සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD086-13
දුක හදුනා ගන්නා අයුරු.
ඒ ඒ මෙහොතෙ හට ගන්නා පටිචච සමුප්පාද ක්‍රියාවලිය මගින් කායිකව අප විදිනා දුක හටගන්නා ක්‍රමය විග්‍රහ කර දෙන්න.
30:53
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (18 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව