සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD086-15
සද්ධස්ස කුලපුත්තස්ස.
සද්දස්ස කුලපුත්තස්ස වචනයේ තේරුම කුමක්ද?
02:29
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව