සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD086-17
ගස් කීපයක නිරුක්ති බෙහෙත් පිලිබද.
අරළු බුළු නෙල්ලි යන ශාක බිහිවුයේ මිනිසුනගේ කුමන ස්වාභාවයක දුරුවූ විටද?
27:53
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
අරළු
බුළු
නෙල්ලි
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (16 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව