සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD086-23
මහත්ඵල මහානිසංස දානයක් පිලිගැනවීම.
මහත්ඵල මහානිසංස ලැබෙන දානයක් පිලිගන් වන්නේ නිවසක නම් එය ‍කරන්නේ කෙසේද? ඒ සදහා වඩිනා භික්ෂුන් වහන්සෙලා මාර්ග ඵල ලාභීන් විය යුතුද?
09:31
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව