සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD087-24
රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඤ්ඤාන පටිච්චසමුප්පාදය තුලින්
රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඤ්ඤාන පටිච්චසමුප්පාදය තුලින් විග්‍රහ කර දෙන්න.
23:12
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (21 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව