සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD088-02
ත්‍රිහේතුක පටිසංදිය ධර්මාවබෝදයට බලපාන ආකාරය.
ත්‍රිහේතුක පටිසංදිය චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝදය ලබන්නට බලපාන ආකාරය කුමක්ද?
25:31
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
දිට්ඨි විපල්ලාස, සඤ්ඤා විපල්ලාස
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (23 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව