සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD088-03
පංච නීවරන පිලිබද සංශිප්ත විග්‍රහයක්
පංච නීවරන පිලිබද තව දුරටත් පහදා දෙන්න.
30:50
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
කාමච්චන්ද, ව්‍යාපාද, තිනමිද්ද, උදච්ච කුක්කුච්ච, විචිකිච්චා
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (28 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව