සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD089-05
කැමතිසේ නැති නිසා අධයාපන ලැබීමෙන් පලක් නැද්ද?
පාසැල්වයසේ සිටින අපට ලොව කැමතිසේ ඇති දෙවල් නැතිබව වැට හීම නිසා බොහෝ විට අධයාපනය ලැබීමටද එපා වී තිබෙනවා.මෙයට පිලියම කුමක්ද?
49:08
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (45 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව