සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD089-31
ජීවිතයේ සෑම ක්‍රියාවක්ම ගැන අනිච්චතාවය බැලිය යුතුද?
එදි‍ නෙදා ජීවිතයේ සෑම ක්‍රියාවක්ම ගැන අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බලන්නෙ කෙසේද?
03:49
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව