සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD091-02
සියල්ල අනිච්ඡයි කියනවා, කුමක් නිසා අනිච්ඡ වේද?
සියල්ල අනිච්ඡයි අනිච්ඡයි කියා කියනවා කුමක් නිසා අනිච්ඡ වේද?
36:49
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (21 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව