සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD091-14
බුදුන් උදෙසා වතාවත් කිරීම.
මම සවස පහට පමන බුදු පහන මල් හදුන්කූරු පතතු කරනවා......
00:28
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (294 KB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව