සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD091-19
සතර සතිපට්ටානය වඩා අවසන් වූවිට.
වේදනානු පස්සනාව කදුබොඩ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේදී වඩා අවසන් කලා.ඉදිරියට කුමක් කල යුතුද?
17:36
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව