සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD091-28
ගල්තැලුම් ආදියට අමනුෂ්‍යය බලපෑම් තිබේද?
ගල්තැලුම් ආදියට අමනුෂ්‍යය බලපෑම් තිබේද?
00:45
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (467 KB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව