සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD091-32
මියයන විට අපගෙන් පිටවන ශක්තිය කුමක්ද?
මියයන විට අපගෙන් (කයෙන්)පිටවන ශක්තිය කුමක්ද? එහි නම කුමක්ද?
1:18:11
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (72 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව