සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD091-46
කබලිංකාර ආහාරය
කබලිංකාර ආහාර කිවූ විට අදහස් වන්නේ මුඛයෙන් ගන්නා ආහාර පමනද? ඇස කන නාසය ආදී අනෙක් ඉංද්‍රිටන් ඔස්සේ ගන්නා ආහාර කබලිංකාර ආහාරයට අයත් නොවේද?
10:18
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව