සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD093-06
ආර්ය විනයේ මෙත්තා කරුනා මුදිතා උපෙක්ෂා භාවනාව.
අෂ්ඨාංග සීලයට අනුව සිල් සමාදානයෙදී නව වැනි අංගයක් වශයෙන් "මෙත්තේන චිත්තේන විහාරාමී" යනුවෙන් කියන්නේ ඇයි?
1:09:30
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (64 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව