සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD093-14
අසාරත්වය දැකපු අයකු කර්මස්ථාන වැඩිය යුත්තේ ඇයි.
යමෙකු ලොවෙහි අසාරබව දුටු විට නිරායාසයෙන් අත්හැර නොඇලී මිදීයනවා යයි අසා ඇත.එබදු අයකු නැවත නැවතත් අත්හැරීම වෙත්වා...මෙනෙහි කල යුත්තේ ඇයි? මෙය වතක් වෙනවාද?
16:20
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව