සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD097-04
චන්ද රාගයෙන් තොරව එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරගන්නා ආකාරය
ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, තිලකුණු අවබෝධ කරගත් කෙනෙක් එදිනෙදා ජීවිතය තුළදී ඡන්දරාගයන් ගෙන් වෙන්ව විදර්ශනා සිදු කරන ආකාරය උදාහරණ ඇසුරෙන් පහදා දෙන්න
07:17
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
අනිච්ච සංඥා, වටිනා දෘෂ්ටිය කුමක්ද, ආදීනව දැකීම, ප්‍රියයි මනාපයි කියා ගැනිම, ඡන්දරාගය, අනිච්ඡ, දුක්ඛ, අනත්ථ, අසුභ, නිරුක්ති, වටිනාකමක් දැනෙන දෘෂ්ටිය, ඡන්දරාගය දුරු කිරීම, ජිවිත ගැටළු සහ විසදුම්, යෝනිසෝ මනසිකාරය තිලකුණු, අනිච්ඡානුපස්සනාව, දුක්ඛානුපස්සනාව, ආත්ථානුපස්සනාව
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව