සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD097-15
සත්කායදෘෂ්ටිය කාය සත් යන අර්ථයෙන් පැහැදිලි කරදෙන්න
ගරුතර ස්වාමීන්වහන්ස, සත්කාය දිට්ඨිය යන කාය සත් යන අර්ථයෙන් පහදා දෙන්න
16:36
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව