සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD097-22
"සත්වයා පෙලීම් පිඩකි භය පිඩකි ජරා-මරණ පිඩකි" යන්නෙහි අර්ථය
ගරුතර ස්වාමීන්වහන්ස, "සත්ත්වයා පෙලීම් පිඬකි, ජරා-මරණ පිඬකි, අසාරයි - ලෝකය පෙලීම් ප්ඬකි, ජරා-මරණ පිඬකි, අසාරයි" මෙලෙස පෙලීම් පිඬක්, ජරා-මරණ පිඬක් වන්නේ කෙසේදැයි පහදා දෙන්න...
26:19
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
සත්ව සූත්‍රය - පංචස්කන්ධයට ඇළුම් කිරීමෙන් ඇති වෙන පංච උපාදානස්කන්ධය
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (24 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව