සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD097-24
බුද්ධ පූජාවට අත තබා පූජා කිරීම අවශ්‍යය ද?
අතිගරු ස්වාමීන්වහන්ස, බුද්ධ පූජාව වැඩමවීමේ දී බුද්ධ පූජාව ට අත තබා පූජා කිරීම අවශ්‍යය ද? මෙය පහදා දෙන්න.
05:55
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව