සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD097-29
ප්‍රේම මාත්‍රයක්, ශ්‍රද්ධා මාත්‍රයක් ඇති අය සතර අපාගත නොවන බව
ගරුතර ස්වාමීන්වහන්ස, බුදුපියාණන් වහන්සේ එක්තරා දේශනාවකදී "බුද්ධ රත්නය කෙරෙහි ප්‍රේම මාත්‍රයක්, ශ්‍රද්ධා මාත්‍රයක් ඇති අය සතර අපාගත නොවන බව" සඳහන් කර ඇත. මෙලෙස කියනු ලබන ප්‍රේමය සහ ශ්‍රද්ධාව යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් දැයි කරුණාවෙන් පහදා දෙන්න...
1:11:15
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
ශ්‍රද්ධා
ප්‍රේම
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
"යෝ පටිච්ඡ සමුප්පාදං පස්සති - සෝ ධම්මං පස්සති, යෝ ධම්මං පස්සති - සෝ මං පස්සති";

උප්පාදෝ සංඛත ලක්ඛණං - සංඛාර දුක්ඛතා
වයෝ සංඛත ලක්ඛණං - විපරිණාම දුක්ඛතා
අඤ්ඤත්තං සංඛත ලක්ඛණං - දුක්ඛ දුක්ඛතා
සංඛතයක් යනු මේ දුක් තුනක සම්පිණ්ඩනයක් ම ය

දුක්ඛෝ ලෝකේ පථිට්ඨිතා - ලෝකය දුක මත පිහිටා ඇත.
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (41 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව