සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD098-02
පුණ්‍ය කටයුත්තක් කර එය අන් අයට ප්‍රකාශ කිරීම තුල තමන්ට අවැඩක් සිදුවේද?
ධර්මය දේශනාකලයුතු ආකාරය ?
ධර්මය දේශනාකලයුතු පුද්ගලයෝ ?
07:03
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව