සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD098-07
කොඩි පූජාවේ ආනිසංස
කොඩියෙන් අර්ථවත් වන්නේ කුමක්ද සහ කොඩි පූජාවේ ආනිසංස පහදා දෙන්න
19:03
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව