සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD098-08
සමහර අරමුණු වලදී මනසට බොහෝ සිතුවිලි පහල වන්නෙ අයි?
ගරුතර ස්වාමීන්වහන්ස, අපගේ ඉන්ද්‍රියන්ට අරමුණු යොමු වන විට සමහර අරමුණු යොමු වන විටදී පමණක් මනසට බොහෝ සිතුවිල් ගලා ඒ. එලෙස සමහර අරමුණු යොමුවන විට පමණක් සිතිවිලි ගොන්නක් ඇතිවන්නේ කෙසේදැයි පහදා දෙන්න.
07:19
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව