සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD098-13
සිදු කල පිනක් මතක් කරමින් එම පින අන් අයට අනුමොදන් කිරීම
00:54
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (938 KB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව