සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD103-06
නිවන අරමුණු කිරීම සහ සිහි කිරීම අතර වෙනස ඇසුරෙන් නිවැරදි නිවන් මග පැහැදිළි කිරීම
ඔබ වහන්සේගේ එක්තරා දේශනාවකදී භාවනාවේදී නිවන අරමුණු කරන්න එපා, නිවන සිහි කරන්න යැයි අවවාදයක් කරා, නිවන අරමුණු කරන එකයි, නිවන සිහි කරන එකෙයි වෙනස පහදා දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි
11:17
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
අරමුණ
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (10 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව