සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Karmasthana-1-01
ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව වැඩීම (අවකාශ සහිතව)
36:10
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
* ආරම්භය, නමස්කාරය - 0:00:00
* සම්බුද්ධේ අට්ඨ වීසංච - 0:00:37
* යේ බ්‍රාහ්මණා වේදගු - 0:01:32
* සත්බුද්ධ වන්දනාව - 0:02:09
* ත්‍රිවිධ රත්නය වන්දනා කිරීම - 0:04:44
* කායේන වාචා චිත්තේන - 0:07:19
~~~
* ආර්ය මෙත් වැඩීම - 0:08:40
~~~
* පුණ්‍යානුමෝදනාව - 0:32:48
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (14 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව