සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Karmasthana-1-03
ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව වැඩීම (අවකාශ රහිතව)
25:19
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
* ආරම්භය, නමස්කාරය - 0:00:00
* සම්බුද්ධේ අට්ඨ වීසංච - 0:00:42
* යේ බ්‍රාහ්මණා වේදගු - 0:01:38
* විපස්සිස්ස නමත්තු (සත් බුද්ධ වන්දනාව) - 0:02:16
* ඉතිපි සෝ භගවා (බුද්ධ ගුණ වන්දනාව) - 0:04:50
* ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා (ධම්ම ගුණ වන්දනාව) - 0:05:32
* සුපටිපන්නෝ භගවතෝ (සඟ ගුණ වන්දනාව) - 0:06:02
* කායේන වාචා චිත්තේන (කමා කිරීම) - 0:07:25
~~~~
* ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව - 0:08:40
* මේ සසර පැවැත්මක් වන්නේද, මහා දුක් කඳ වන්නේය - 0:12:10
~~~~
* පුන්‍යානුමෝදනාව - 0:22:19
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (10 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව