සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Sadaham-Sakachchaa-04-36
දුක්ඛ ලක්ෂණය සහ අනත්ථ ලක්ෂණය පැහැදිලි කිරීම
ත්‍රිලක්ෂණයෙහි අනිච්ච ලක්ෂණය සහ අනත්ථ ලක්ෂණය නිවන් අවබෝධයට උපකාර වෙන පරිදි පැහැදිලි කරදෙන්න
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
අනිච්චං ඛයට්ටෙන, දුක්ඛං භයට්ඨේන, අනත්ථනං අසාරඛයට්ටේන
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (27 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව