සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Sadaham-Sakachchaa-04-40
ප්‍රිය දේහි අසාරත්වය දුටු බෞද්ධයා මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපෙක්ඛා ගුණ වඩන හැටි
ප්‍රිය මනාප දේවල් / පිරිස් වෙත ඇලීමෙන් තොරව යුතුකම් ඉටුකරගන්නා ආකාරය පහදා දෙන්න
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව