සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Sadaham-Sakachchaa-04-44
ස්ත්‍රී පුරුෂ ලක්ෂණ සහ ඒවා වෙනස්කිරීම
භක්තිය, වාසනා කෙලෙස් වූ ස්ත්‍රී පුරුෂ ලක්ෂණ සහ ඒවා වෙනස්කිරීම, අනාගාමී ස්ත්‍රීන් පලමුව පුරුෂයකු ලෙස බඹ ලොව ගොස් දෙවනුව සුද්දාවාසයට යන බව
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව