සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Swakkhatho1-13
අප්‍රිය අමනාප අරමුණු වල පටිච්චසමුප්පාද ක්‍රියාවලියවලියේදී ජරා මරණ දුක ඇති වන්නේ කෙසේද?
අප්‍රිය අමනාප අරමුණු එන විටම දුක ගෙන දෙන බැවින් එවැනි මොහොතක සිදුවන පටිච්චසමුප්පාද ක්‍රියාවලියවලියකදී ඒ මොහොතේ හටගත් ජාති, ජරා මරණයට පත් වීමෙන් හට ගන්නා දුකට මෙය ගැලපෙන්නේ කෙසේද පැහැදිලි කර දෙන්න
46:52
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (32 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව