සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
������������ ��������������������� ��������������� ���������
'������������ ��������������������� ��������������� ���������' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (16):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව