සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
විශ්ව සම්භවය
'විශ්ව සම්භවය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (535):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව