සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
කර්මස්තාන විග්‍රහ
'කර්මස්තාන විග්‍රහ' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (101):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව