සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
������������������ ������������������ ���������������������������
'������������������ ������������������ ���������������������������' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (39):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව