සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
��������� ��������� ���������������
'��������� ��������� ���������������' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (35):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව