සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
������������������������ ������������������ ������������������������ ������ ������������������������
'������������������������ ������������������ ������������������������ ������ ������������������������' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (25):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව