සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
������������������ ��������������� ��������������� ������������������ ���������������
'������������������ ��������������� ��������������� ������������������ ���������������' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (79):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව