සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»»
������������������������ ��������������� ��������������� ��������������� ������������ ��������������� ���������������
'������������������������ ��������������� ��������������� ��������������� ������������ ��������������� ���������������' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (2):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව