සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
��������������������������������� ������������ ������ ������������ ������������ ��������������� ������������
'��������������������������������� ������������ ������ ������������ ������������ ��������������� ������������' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (7):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව