සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
��������������������������� ��������������� ��������������� ���������������
'��������������������������� ��������������� ��������������� ���������������' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (18):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව