සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
������������ ������������ ������������ ������ ��������� ��������� ��������������� ���������
'������������ ������������ ������������ ������ ��������� ��������� ��������������� ���������' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (5):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව