පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ������������������������������ ���������������

������������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close