ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්චාරිත්‍ර බමුණන් ජේතවනාරාමයට යැම

බමුණන් ජේතවනාරාමයට යැම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close